Zapraszamy do udziału w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. W tym roku wprowadzono szereg zmian, mających na celu ułatwienie uczestnikom udział w tej wyjątkowej inicjatywie.

20131029093119_zielonalekacjapieczatka_2Faktem jest, że gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce rozwija się, zatem pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania. Wobec tego niezbędne było dokonanie również modyfikacji Konkursu. ? Należało dokonać zmian, które dostosowały Konkurs do nowego systemu, w tym realizacji celów ustawy i ważnej roli gmin w nowym systemie. Kierunkowym założeniem do przebudowy formuły Konkursu o Puchar Recyklingu było wspieranie i wyróżnianie kompleksowych oraz efektywnych gminnych systemów gospodarowania odpadami ? mówi Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej, będącej patronem honorowym konkursu. Od bieżącej edycji podmioty będą nagradzane nie tylko za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów, ale przede wszystkim za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami. To jednak nie jedyne zmiany. Od bieżącej edycji kategorie konkursowe zostały dostosowane nie do frakcji odpadów, jak to było w poprzednich edycjach, ale do profilu uczestnika, który zgłasza się do udziału w Konkursie. Ocenie w poszczególnych kategoriach podlegać będą działania, które miały miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Wyjątkiem od tej reguły są placówki oświatowe, które będą zgłaszały działania edukacyjne, realizowane od 30 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Gmina, edukacja i lider

Na nową formułę Konkursu składają się trzy kategorie: ?Gmina Recyklingu?, ?Edukacja Recyklingowa? oraz ?Lider Recyklingu?. Pierwsza z nich skierowana jest do samorządów, a wygra ten podmiot, który prowadzi najefektywniejszą gospodarkę odpadami. Ponadto zostaną przyznane nagrody za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. ? Selektywna zbiórka bioodpadów jest jednym z najtrudniejszych zadań z jakim będą się musiały zmierzyć gminy w najbliższej przyszłości. Jest ona konieczna dla dobra środowiska ale i dla samych mieszkańców. Im gmina więcej zbierze bioodpadów tym łatwiej jest odzyskać inne surowce do recyklingu. Czyste bioodpady mogą być w prosty sposób zamienione w kompost lub w specjalistycznych instalacjach można z nich jeszcze uzyskać energię elektryczną i ciepło. Aby skutecznie zbierać bioodpady wystarczy zapewnić mieszkańcom odpowiedni system oparty na workach na odpady kuchenne i przewietrzanych pojemnikach by wzrosła wygoda i komfort tej selektywnej zbiórki. Spełnienie tych elementów sprawia że mieszkańcy chętniej angażują się w segregowanie odpadów a tym samym wzrasta skuteczność i obniżają się koszty selektywnego zbierania odpadów. Nagroda za zbiórkę bioodpadów ma premiować tych którzy rozpoczynają tą trudną misję ? wyjaśnia Anna Sobolak, doradca w firmie BASF SE, będącej sponsorem konkursu.

Poprawna zbiórka odpadów zależy jednak w dużej mierze od mieszkańców, a tu potrzebne jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych w tym zakresie. Projekty edukacyjne dotyczące odpadów do kategorii ?Edukacja Recyklingowa? mogą zgłaszać zarówno szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, przedsiębiorcy, jak i samorządy, czyli tak naprawdę wszyscy, którzy prowadzą tego typu działania, a ich pomysły są nowatorskie i ciekawe.

Z kolei przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem bądź odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (również te o statusie zastępczych), a także sortownie swoje działania dotyczące odbioru, zagospodarowania oraz oddania do recyklingu wszystkich frakcji odpadów mogą zgłaszać w kategorii ?Lider Recyklingu?. Podmioty te będą nagradzane nie tylko za całokształt prowadzonych działań ? mogą także otrzymać statuetki za najlepsze wyniki w zbiórce danej frakcji odpadów.

Puchary i Tygrysy

Zmieniły się zasady przyznawania Pucharów Recyklingu. W nowej edycji Konkursu przyznane zostaną trzy Puchary Recyklingu, a otrzymają je uczestnicy wybrani spośród laureatów poszczególnych kategorii. Oznacza to, że zostanie wręczony Puchar Recyklingu podmiotowi wybranemu spośród laureatów Gminy Recyklingu, Puchar Recyklingu spośród laureatów Edukacji Recyklingowej oraz Puchar Recyklingu dla najlepszego Lidera Recyklingu. Na zmienionych zasadach będzie przyznawany także tytuł ?Tygrysa Recyklingu?. Obecnie o nominację ubiegać się mogą uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w dwóch wybranych kategoriach, udokumentują wzrost masy selektywnie zebranych surowców, otrzymają przynajmniej trzy statuetki w obecnej edycji Konkursu, a także otrzymali Puchar Recyklingu w latach poprzednich. ? Konkurs o Puchar Recyklingu jest przedsięwzięciem, które warto wspierać. Poparcie przez naszą firmę tak wartościowego projektu poprzez wyróżnianie, czy nagradzanie działań edukacyjnych dotyczących zbiórki, odzysku, recyklingu odpadów, zawsze w jakimś stopniu przyczynia się do minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko. Uważam, że jest to bardzo ważna inicjatywa, propagująca dobre wzorce w gospodarce odpadami. Nasza firma biorąc udział w tym przedsięwzięciu stara się podnosić świadomość dobrych postaw przede wszystkim wśród szkół i mieszkańców. Ekologię stawiamy na pierwszym miejscu, o czym świadczy nasze hasło ?Ekologia, wygoda, jakość?. A to zobowiązuje ? powiedział Waldemar  Wojciechowski, dyrektor ds. handlowych w firmie Ekocel, która jest partnerem konkursu.

? Zmiana formuły jest odpowiedzią na duże zmiany, jakie zaszły w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych w tym czasie. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych zostało wpisane do unijnych planów zasobooszczędnej Europy i Polska musi podjąć bardzo duże wyzwanie dla recyklingu odpadów komunalnych z obecnych 21% do 50% w roku 2020. Naszym zdaniem decydujące dla osiągnięcia tego celu będzie wprowadzenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki. Zaś system będzie działał prawidłowo, jeśli wszyscy będą przestrzegać ustalonych reguł – niezbędna jest zatem nieustająca edukacja społeczeństwa. I te właśnie dwa elementy ? propagowanie skutecznej selektywnej zbiórki i promowanie działań edukacyjnych ? świadczą o wartości Konkursu o Puchar Recyklingu ? dodaje Kazimierz Borkowski, dyrektor zarządzający w Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej sponsorem konkursu.

Zapraszamy wszystkich do udziału w Konkursie. Więcej informacji na stronie www.pucharrecyklingu.pl.

Agata Elias, koordynator konkursów

puchar_recyklingu

Deklaracja udziału

REGULAMIN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię