Aluminium służące do produkcji opakowań jest materiałem, który można odzyskać w 100%. Raz wydobyty z ziemi może być wykorzystywany i przetwarzany w nieskończoność bez utraty jakości. Do recyklingu puszek aluminiowych od wielu lat namawia Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, partner Konkursu o Puchar Recyklingu.  

Właśnie m.in. dzięki wysiłkom fundacji systematycznie zwiększa się procent aluminium poddawanego recyklingowi. Gdy ponad dwadzieścia lat temu firma Ball Packaging Europe powołała Fundację RECAL, odsetek odzyskiwanych puszek wynosił zaledwie 2%. Dekadę później było to już 50%, a w w 2010 r. przekroczona została unijna średnia, wynosząca 68%. W 2013 r. w Polsce odzyskiwano blisko 80% aluminium wykorzystanego do produkcji puszek.

Wzrost świadomości 

Fundacja odegrała ważną rolę w kształtowaniu społecznej świadomości w obszarze recyklingu aluminium. Organizacja przyjęła za fundament swojego działania pracę u podstaw ? na poziomie małych miejscowości, gmin i lokalnych szkół. Wieloletnia działalność RECAL-u zaowocowała uznaniem państwowych instytucji, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz współpracą z wieloma organizacjami odzysku opakowań zajmującymi się recyklingiem i selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych.

Jednym z obszarów, na których koncentruje się Fundacja to edukacja ekologiczna.

? Każdego roku widzimy wzrost zainteresowania recyklingiem aluminium ? mówi Jacek Wodzisławski, prezes zarządu fundacji RECAL. ? Oczywiście wynika to częściowo z uregulowań prawnych, nakładających obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, nie mniej bez edukacji i świadomości po co zbieramy aluminium prawo nie byłoby skuteczne. Wzrastający odsetek odzyskiwanego aluminium to dla nas z jednej strony nagroda za 20 lat wysiłku, ale też motywacja do pracy w kolejnych latach ? dodaje.

Przez cały miniony rok fundacja zorganizowała 1044 warsztaty poświęcone tematyce recyklingu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z których 900 otrzymało finansowe wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trzech Organizacji Odzysku Opakowań: Polski System Recyklingu, Recan i Rekopol oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System SA. Wzięło w nich udział blisko 40 000 uczestników. We współpracy z toruńskim Teatrem Lalek ?Zaczarowany Świat? przygotowano kolejny sezon spektaklu ?Ala w Alulandii?, który podczas 36 przedstawień obejrzało 5000 widzów.

Recyklingowo – sportowo 

O tym, że o recyklingu można mówić również poprzez sport, świadczy współpraca RECAL z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sportu dla Wszystkich TAFISA, organizacji promującej aktywność ruchową w każdej dostępnej formie, wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Co roku o wsparcie lokalnych wydarzeń sportowych ubiega się kilkaset organizatorów. Podstawowym warunkiem zaangażowania partnerów, było zapewnienie przeprowadzenia zbiórki puszek po dostarczonych napojach izotonicznych dla uczestników imprez. Łącznie w 2015 r. wsparcie uzyskało 160 wydarzeń w 37 dyscyplinach sportu, w których udział wzięło 54 000 osób. Organizatorzy tych wydarzeń otrzymali także pojemniki i worki do zbiórki pustych puszek oraz specjalne banery promujące recykling i nawiązujące do dekoracji na puszkach z izotonikami. 

Działania pod szyldem TAFISA uzupełnia projekt ?Piłki za puszki?, realizowany na 100 boiskach sportowych, w tym Orlikach w całej Polsce. Prowadzona jest tam zbiórka puszek, których każde 15 kilogramów zamieniane jest następnie na wysokiej jakości piłki treningowe, np. do futbolu. W samym 2015 roku do programu dołączyły 34 orliki.

Fundacja RECAL - podsumowanie roku 2015

puchar_recyklingu

Wszystkie podmioty, które podejmują działania edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami, zachęcamy do udziału w Konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Edukacja Recyklingowa”.
Więcej na stronie www.pucharrecyklingu.pl

.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię