18 czerwca 2020 r. w ramach cyklu konferencyjnego „Młodzi o ekologii”, odbędzie się jubileuszowa X edycja Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej
„Zostawcie nam czysty kawałek świata”.

Tegoroczna edycja konferencji organizowana jest przez Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Biologii UAM i Ligą Ochrony Przyrody Okręg Wielkopolski.
Natomiast patronat medialny sprawuje nasz portal internetowy edukacji ekologicznej www.ekoedu.com.pl

Konferencja odbywa się w duchu filozofii, którą propagował angielski uczony i literat
C.P. Snow, czyli łączenie dialogów kultury i sztuki w jeden. Dzięki temu wydarzenie będzie
nie tylko bogate w treści naukowe i dyskusyjne, ale również urozmaicone formami artystycznymi. Organizowana jest dla młodych ludzi (uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych), którzy nie chcą pozostawać bierni, tylko świadomie działać na rzecz środowiska naturalnego i całej planety.

Tematy, które zostaną poruszone w tym roku to m.in. wszechobecność plastiku, konsumpcjonizm, marnotrawstwo żywności, eko-zakupy, eko-konsumpcja i propagowanie ruchu Zero Waste czyli zasady 5R: odmawiaj (refuse), ograniczaj (reduce), wykorzystaj ponownie (reuse), recyklinguj (recycle), kompostuj (rot). 

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy chcą  wiedzieć więcej i mieć świadomy pozytywny wpływ na świat w którym żyjemy.

 

Fot. Depositphotos/AllaSerebrina

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię