Promotor czystej energii Envicon Gala

W ramach tegorocznej edycji Konkursu Promotor Czystej Energii przyznano nagrody w dwóch dziedzinach: „Inwestycja” oraz „Kampania edukacyjno-informacyjna”. W pierwszej kategorii nagrodzono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a w drugiej Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Od 2004 r. podczas Kongresu ENVICON nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Tegorocznym Partnerem Konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przygotował dla laureatów nagrody finansowe.

PEC Gniezno

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jest produkcja i dystrybucja ciepła systemowego. PEC produkuje i dostarcza ciepło systemowe na terenie Gniezna i Pobiedzisk.

Działania inwestycyjne przedsiębiorstwa od dłuższego czasu skoncentrowane są na poprawie sprawności eksploatowanych systemów oraz na poprawie efektywności wytwarzania ciepła systemowego. Firma dąży do ochrony środowiska naturalnego poprzez modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego, jak i wdrażanie technologii produkcji ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). Do wytwarzania ciepła systemowego PEC wykorzystuje węgiel o niskiej zawartości siarki, wysokiej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołów (niepalnych części paliwa – miału węglowego). W procesie wytwarzania Ciepła systemowego stosowane są urządzenia odpylające, które w znaczącym stopniu (o blisko 90%) potrafią zmniejszyć ilość pyłu emitowaną do powietrza.

PEC Gniezno ciągle podnosi swoje standardy w zakresie obsługi klientów, marketingu, komunikacji oraz technologii, która musi być dostosowywana do zmieniających się wymogów w zakresie ekologii. Aby z jednej strony możliwie najlepiej chronić środowisko naturalne, a z drugiej strony ograniczać koszty energii, które muszą ponosić jej odbiorcy, przedsiębiorstwo stara się ciągle zwiększać efektywność energetyczną stosowanych urządzeń.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Misją działalności Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Izba wspiera przedsiębiorstwa ciepłownicze w ich długofalowych planach, a także dba o integrację wytwórców i dostawców ciepła systemowego. Izba zrzesza ponad 240 członków o różnej wielkości i strukturze. Są to przedsiębiorstwa komunalne, spółki z o.o., spółki akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe o zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100 tys. GJ do powyżej 40 mln GJ rocznie.

Głównym celem działalności Izby jest budowanie standardów ciepłownictwa poprzez m.in. projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa w interesie odbiorców, określanie standardów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej oraz budowanie modeli zarządzania systemami ciepłowniczymi. Dzięki  posiadanym kanałom komunikacyjnym z organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi Izba prowadzi też działalność lobbingową. W realizację planów i programów działania zaangażowane są różne podmioty: członkowie Izby, jej Rada i Zarząd, pracownicy Izby, eksperci, instytucje naukowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi promocyjne i inne instytucje. Izba sprawuje rolę zarządczą w organizacji współdziałania tych podmiotów na rzecz rozwoju ciepłownictwa w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię