Ochrona nietoperzy, przyrodnicza ścieżka rowerowa, zimownik oraz konkurs piosenki ekologicznej to tylko niektóre projekty zrealizowane w ramach pierwszej edycji konkursu ?Henkel ? zielone granty?.

Laureaci zaangażowali w wykonanie zwycięskich projektów łącznie ponad 200 tys. zł, z czego połowa pochodziła z grantów przekazanych przez firmę Henkel Polska. Już we wrześniu wystartuje druga edycja konkursu. Projekt „Henkel – zielone granty” współorganizowany przez firmę Henkel oraz Fundację Nasza Ziemia, skierowany jest do szkół podstawowych, średnich i wyższych, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i ma na celu edukację ekologiczną oraz aktywizację dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów związanych z ochroną środowiska. 20 zwycięzców pierwszej edycji konkursu, wybranych spośród 215 zgłoszeń, zakończyło swoje działania w czerwcu bieżącego roku. Wykazali się oni pomysłowością  i zaangażowaniem, a ich projekty zaprezentowały wysokie wartości edukacyjne. 
 

W realizację zwycięskich projektów zaangażowano ponad 200 tysięcy złotych. Połowa tej sumy pochodziła z grantów, resztę środków autorzy projektów pozyskali od dodatkowych sponsorów i partnerów. – Konkurs uruchomił ogromne pokłady lokalnej ekologicznej przedsiębiorczości, był jak kula śnieżna, która rośnie z każdym kolejnym obrotem – powiedziała Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska. – Dzięki otwartej formule zwycięskie wnioski dotyczyły wielu różnych kwestii ekologicznych, a ich realizacja gwarantowała jak największy pozytywny wpływ na środowisko naturalne, na społeczność lokalną i jej postawy. 
   
Henkel Polska oraz Fundacja Nasza Ziemia planują drugą edycję konkursu, która rozpocznie się we wrześniu 2009 roku.  Do zdobycia będzie kolejnych 20 grantów, każdy o wartości 5 tysięcy złotych. 


Lista laureatów:

EkoCoDzień, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”
Radom, woj. mazowieckie

 Uczestnikami projektu byli wolontariusze z 28 Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu.  Specjalnie dla nich zorganizowane zostały cykliczne spotkania z instruktorami ekologii i turystyki oraz wycieczki edukacyjne do placówek związanych z tematyką środowiska naturalnego. Młodzież wybrała się także do elektrowni „Kozienice”, gdzie dowiedziała się w jaki sposób neutralizowany jest negatywny wpływ działalności elektrowni.
 Ponadto, w ramach obchodów Dnia Ziemi, wspólnie z Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowano konferencję na temat „Ekologia na co dzień – mit czy styl życia?”. Realizatorzy rozstrzygnęli także konkurs „EkoCoDzień”, a ulicami miasta przeszła kolorowa parada młodych ekologów, która zakończyła się happeningiem na głównym placu miejskim.
 Przez cały okres realizacji projektu odbywała się zbiórka zużytych baterii oraz sprzętu komputerowego, które przekazane zostały do utylizacji. Finalnym punktem projektu był Ekologiczny Rajd Wolontariusza, podczas którego uczestnicy wykorzystali wcześniej nabytą wiedzę i umiejętności oraz poznali uroki Puszczy Kozienickiej. Na zakończenie wystawiona została na deptaku miejskim wystawa fotograficzna dokumentująca przebieg, działania i efekty projektu.

„Bielawa – moje czyste miasto”, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Bielawa, woj. dolnośląskie

Działania w ramach projektu rozpoczęły się powstaniem Ekologicznego Pogotowia. Zgłaszali się do niego Młodzi Ekolodzy i Strażnicy Przyrody, którzy byli świadkami działań mogących szkodzić przyrodzie. Najczęściej uczniowie przychodzili z informacjami dotyczącymi zaśmiecenia terenu. Zwrócili też uwagę na chore kasztanowce rosnące w pobliżu ich szkoły.
Aby przeciwdziałać tym niepokojącym sytuacjom młodzież podjęła różnego rodzaju działania. Najpierw, w ramach akcji Sprzątanie Świata, uprzątnęli okolicę. Zachęcali także rodziców do zabierania na zakupy płóciennych toreb oraz unikania reklamówek, które zaśmiecają trawniki. W październiku uczniowie wzięli udział w akcji „Pomóżmy kasztanowcom”, w ramach której zgrabiono opadłe liście. Przeprowadzono także akcję informacyjną na temat szkodliwości palenia odpadów. W tym celu uczniowie wykonali ulotki, plakaty, pisali listy do rodziców, a uwieńczeniem tej akcji był happening zorganizowany na osiedlu i okolicznych uliczkach w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza.

„Bydgoszcz świeci przykładem – projekt działań z zakresu PR”, Wyższa Szkoła Gospodarki
Bydgoszcz

 Organizatorami i koordynatorami działań w ramach projektu byli studenci III roku socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki, a ich celem było uzmysłowienie ludziom, jak ważne jest oszczędzanie energii elektrycznej i w jaki sposób można to robić. Najpierw, wśród mieszkańców, przeprowadzona została anonimowa ankieta z wykorzystaniem Internetu. Posłużyła ona do opracowania raportu na temat wiedzy mieszkańców w tym zakresie.
 W kwietniu w centrum miasta zorganizowano happening „Tryb stand Bydgoszcz – czyli wyłącz pożeracza”. Twórcy projektu zachęcali wszystkich, aby przynieśli zużyte żarówki i wzięli udział w konkursie, w którym do wygrania było 100 żarówek energooszczędnych. W programie znalazły się również mini wykłady z cyklu „I co Ty wiesz o oszczędzaniu" oraz publiczna utylizacja starych żarówek.
 Dla wynagrodzenia trudu edukowania bydgoszczan jak oszczędzać energię elektryczną organizatorzy zaprosili wszystkich na imprezę, która była finałem akcji. Odbyła się ona pod hasłem „Co by było, gdyby prądu nie było” w jednym z bydgoskich klubów, który wyposażony jest w nowy energooszczędny sprzęt.

„Nietoperze są obok nas” Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów
Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie

 Działania w ramach projektu rozpoczęły się spotkaniem z chiropterologiem, który opowiedział uczniom wiele ciekawostek na temat życia i biologii nietoperzy. Następnie, podzieleni na mniejsze grupy, kilkukrotnie odwiedzili miejsca zimowania tych zwierząt. W miesiącach wiosennych, w jednym z parków Chełmna, rozwieszono schronienia dla nietoperzy.
 Celem lepszego poznania środowiska ich życia  oraz cennych przyrodniczo terenów regionu w maju odbyły się kolejne zajęcia terenowe; tym razem uczniowe odwiedzili okoliczne rezerwaty. Zorganizowano także szkolną wystawę na temat prowadzonych przez uczniów działań oraz zwyczajów i życia nietoperzy.

„Młodzi Strażnicy Przyrody- Pilotaż”
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
Wrocław

Projekt ten stanowił pilotaż do projektu o szerszym zakresie, dotyczącego pracy w rezerwatach z młodzieżą i był przygotowany pod kątem większych źródeł finansowania.
Jako grupę docelową wybrano 15-osobową grupę młodzieży w wieku gimnazjalnym, zainteresowaną przyrodą i ekologią. Wiosną grupa ta wzięła udział w wizji w terenie oraz w dwóch spotkaniach z botanikami, którzy opracowali najświeższą waloryzację przyrodniczą Rezerwatu Łąka Sulistrowicka oraz założenia do planu ochrony tego miejsca. Następnie dla uczestników zorganizowano prelekcję dotyczącą wartości przyrodniczej tego miejsca. Odbyła się ona na lekcji biologii, gdzie przy udziale nauczyciela przedstawiono prezentację na powyższy temat. Oparto się w niej także na wcześniejszych doświadczeniach z projektu dotyczącego rewitalizacji cennych przyrodniczo łąk w województwie dolnośląskim.
 W maju zorganizowano warsztaty przyrodnicze na terenie rezerwatu. Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli Nadleśnictwa, Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i Eko-Unii oraz naukowców – botaników, a celem było przygotowanie założeń dotyczących tzw. wizurów (korytarzy łączących izolowane łąki) i aktualnych postulatów do planu ochrony rezerwatu dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody.

„Zielona nić porozumienia”
Agencja Środowiskowa „Przyjaciele Ziemi” działająca przy Szkole Podstawowej nr 18
Elbląg

 Projekt realizował zadania skupione w trzech sferach aktywności człowieka: edukacja, twórczość i przedsiębiorczość. Celem przyświecającym twórcom projektu było uświadomienie społeczności lokalnej, że małe lokalne działania na rzecz poszanowania zasobów naturalnych Ziemi mogą wpływać na globalne zjawiska; chcieli także zachęcić uczniów do  podnoszenia i poszerzania wiedzy, ukształtować obywatela aktywnego, świadomego swoich korzeni i odpowiedzialności za naszą planetę , otwartego na nowe rozwiązania, wyzwania w przyszłym życiu.
Jedną z zorganizowanych akcji była ta pod hasłem „Energia zaklęta jest w kolorach”, w czasie której uczestnicy przekonywali mieszkańców okolicy, aby w określony dzień na jedną godzinę wyłączyli z prądu wszystkie urządzenia elektryczne. W pierwszy dzień wiosny dzieci obchodziły Święto Wierzby poprzez sadzenie nowych wierzb.
 Zieloną nicią oplecionych zostało wiele osób, które pomogły przy projekcie i które na co dzień aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska.

„Od szkoły do szkoły – utworzenie rowerowej ścieżki ekologicznej z Radziechowic do Jedlna”, Partnerstwo szkół – Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie
Jedlno, Radziechowice, woj. łódzkie

 W ramach projektu utworzona została ekologiczna ścieżka rowerowa, o długości 15 kilometrów, łącząca dwie szkoły z gminy Ładzice – Publiczną Szkołę Podstawową w Jedlnie i Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach. Ścieżka przebiega przez tereny atrakcyjne turystycznie oraz przyrodniczo i pozwala zapoznać się z walorami przyrodniczymi pradoliny Warty. Służy ona zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym i stanowi doskonałe narzędzie promocji obu miejscowości.
 Uczniowie obu szkół sami wyszukiwali i opracowywali informacje na temat najciekawszych miejsc ich okolicy, które następnie umieszczone zostały na tablicach informacyjnych ustawionych wzdłuż ścieżki oraz zebrane w folderze promocyjnym. Pomocy merytorycznej przy tym zadaniu udzielili pracownicy Nadleśnictwa Radomsko. Uczestnicy pod kierunkiem trenera zajęli się też znakowaniem ścieżki. Równolegle ogłoszone zostały konkursy – plastyczny na logo ścieżki dla młodszych uczniów, zaś dla starszych – na prezentację multimedialną dotyczącą walorów przyrodniczych okolicy.

„Mój region ostoją dla zwierząt i oazą dla roślin”
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki
Kłodzko, woj. Dolnośląskie

 Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane w lokalnej społeczności problemy, które ustalono podczas zbierania danych. Wykorzystano do tego metodę opartą na wykonaniu mapy potrzeb. Według mieszkańców najważniejszymi problemami regionu są: wypalanie traw, dzikie wysypiska, czy też chore kasztanowce w okolicy szkoły. Okazało się również, że wśród społeczności lokalnej jest bardzo niska świadomość na temat działań dotyczących ochrony przyrody podejmowanych przez organizacje z terenu powiatu.
 Projekt składał się z 3 etapów. Część pierwsza, teoretyczna, wprowadziła uczniów do tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem. Główną formą pracy były spotkania z ludźmi związanymi z ochroną środowiska w regionie.
Druga część polegała na poznawaniu bioróżnorodności regionu. Nacisk został położony na wycieczki i zajęcia terenowe, które w ciekawy sposób umożliwiły uczniom poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt.
 Trzecia – najważniejsza część to podjęcie aktywnych działań lokalnych wynikających z diagnozy wstępnej i mających na celu poprawę środowiska i zmianę zachowań mieszkańców.

„Cała energia w zasięgu pomysłu”
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
Lębork, woj. pomorskie

 Celem projektu było wspólne odkrywanie zasobów energetycznych Ziemi. Poprzez wycieczki, wykłady, warsztaty, wystawy organizatorzy chcieli pokazać, że zasoby Matki – Ziemi są nieodkrytymi jeszcze w pełni skarbami.
W ramach projektu odbyły się 3 wycieczki do miejsc związanych z produkcją energii. Najpierw uczestnicy wybrali się do zakładu wykorzystującego biogaz  powstający z odpadów, na fermę wiatrową oraz do elektrowni wodnej na jeziorze Żarnowiec. Celem kolejnego wyjazdu był Zespół Elektrowni Wodnych w Straszynie, obejmujący 14 ciągle działających, zabytkowych elektrowni na rzece Raduni i Wierzycy. Na ostatnią wyprawę młodzież udała się do Gdańska do Elektrociepłownie Wybrzeże, która jest największą firmą energetyczną na Pomorzu.
Napełnieni ogromną dawką wiedzy uczestnicy warsztatów i cała grupa organizacyjna stworzyła wykład oraz prezentację multimedialną dotyczącą energii ze źródeł odnawialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego.

Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" – numer ekologiczny
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
Lublin

 Projekt dotyczył zredagowania specjalnego numeru Pisma Folkowego „Gadki z Chatki” poświęconego ekologii – szczególnie z perspektywy jej związków z muzyką folkową i kulturą tradycyjną, ale też z punktu widzenia lokalnych zagadnień ekologicznych Lubelszczyzny. Wydaniu tego numeru towarzyszyła akcja promocyjna, popularyzująca ideę projektu oraz cele programu grantowego.
 Numer ukazał się 1 czerwca w nakładzie 1000 egz. i znalazły się w nim m.in. artykuły na temat rolnictwa ekologicznego, wypoczynku na łonie przyrody, wyższości transportu rowerowego. W wywiadach oraz felietonach ukazano też związki ekologii z kultura tradycyjną. Cały nakład został wydrukowany na papierze ekologicznym.
 W spotkaniu promocyjnym z okazji wydania numeru wzięło udział około 100 osób. Wydarzeniu temu towarzyszył koncert lubelskiego zespołu Dron – grupy młodych ludzi czerpiących inspiracje z różnych rodzajów muzyki.

„Żyjmy w zgodzie z naturą”
Szkoła Podstawowa
Luboniek, woj. wielkopolskie

Większość działań zaplanowanych w projekcie dotyczyła gospodarki odpadami. Już na początku roku szkolnego uczniowie wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Przeprowadzono także sejmik ekolgiczny pod hasłem ”Co nas truje w domu?”, a w czasie szkolenia przeprowadzonego przez pracownika wydziału ochrony środowiska zastanawiano się nad szkodliwym wpływem spalania śmieci w domach. 
 Przez cały okres realizacji projektu zbierano surowce wtórne, a żeby jeszcze bardziej unaocznić potrzebę racjonalnego postępowania z odpadami uczniowie stworzyli poradnik i ulotki, które zostały rozdane mieszkańcom.
 Wiosną natomiast zorganizowano I Gminny Tydzień z Ekologią. W tym czasie przeprowadzono X Powiatową Olimpiadę Ekologiczną, festiwal piosenki oraz konkurs plastyczny.
 Szkoła nawiązała też współpracę z firmą produkującą tkaniny. Z pozyskanego materiału uszyto torby wielokrotnego użytku, które rozprowadzone zostały wśród rodziców oraz trafiły do sklepów, różnych instytucji i osób prywatnych.

„Sieńkówka – ostoja ptaków, ryb, raków i płazów”
Kółko Rolnicze
Orla, woj. podlaskie

Celem projektu była budowa zimownika dla ryb, raków i płazów, ostoi dla ptactwa, odwiecznych mieszkańców górnego biegu rzeki Orlanki, która w wyniku melioracji straciła swój naturalny charakter. Poprzez zamulenie głębin rzeki, gdzie owe stworzenia miały miejsce zimowego przebywania, jak również w wyniku całkowitego przemarzania toni rzeki, dochodziło tam do niedoborów tlenu i całkowitego zaniku populacji rodzimych gatunków ryb i płazów. Zimowisko powstało w wyniku renaturyzacji jednego z oczek wodnych, tak aby został przywrócony system zasilania i wymiany wody. Zbiornik, poza funkcją zimownika będzie również pełnił istotną rolę tarliska i miejsca składania skrzeku przez płazy, a na uformowanej wysepce, powstanie bezpieczne miejsce wylęgu ptactwa.
Od września, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, oczko i otaczający ją teren staną się miejscem zajęć dydaktycznych.

„Nasz leśny ogród – ostoją przyrody”
Publiczne gimnazjum nr 1
Pionki, woj. mazowieckie

Projekt zakładał utworzenie leśnego ogrodu bioróżnorodności będącego ostoją dla zwierząt oraz miejscem edukacji ekologicznej mieszkańców. Przy szkole znajdował się wprawdzie teren porośnięty drzewami, ale nie wykorzystywano w pełni jego walorów dydaktycznych. Dlatego organizatorzy postanowili stworzyć oryginalny ogród z rodzimymi gatunkami roślin i krzewów występujących na terenie Puszczy Kozienickiej, które mogą być miejscem żerowania i schronienia dla ptaków oraz innych zwierząt.  
Nadrzędnym celem projektu była poprawa częstotliwości kontaktu młodzieży z naturalnym środowiskiem dzięki uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych poprzez umożliwienie uczniom poznawania środowiska naturalnego za pomocą zmysłów samodzielnych doświadczeń, wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
W leśnym ogrodzie przygotowane zostały stanowiska dydaktyczne do prowadzenia zajęć i warsztatów. W przenośnych gablotach umieszczono skalę porostowa, schemat przemiany pokoleń mchów i paprotników oraz próbki i zdjęcia liści, kory, kwiatów, owoców oraz nasion różnych drzew i krzewów. Stworzono także przenośne, małe laboratorium do obserwowania mikroświata roślin i zwierząt. Przewodnikami po leśnym ogrodzie zostali przeszkoleni uczniowie szkoły.
W ogrodzie zainstalowano karmniki i budki lęgowe dla ptaków oraz posadzono krzewy, które utworzyły tzw. ptasią remizę. 

„Przedszkolaczek człowiek mały EKO – ŚWIAT chce poznać cały”
Przedszkole nr 9
Zabrze, woj. śląskie

W projekcie tym wykorzystano metody czynne i aktywizujące. Stworzył on dzieciom możliwość eksperymentowania, doświadczania, bezpośredniego badania i obserwowania różnych zjawisk w kąciku przyrody zorganizowanym w sali zajęć, ogrodzie przedszkolnym, jak również podczas wycieczek i spacerów.

Projekt obejmował 4 obszary: „Bogactwa natury”, w czasie którego zaplanowano  wsłuchiwanie się w świat natury i który oparto o cykl czterech pór roku; „Zjawiska środowiska naturalnego”, który miał na celu przybliżenia dzieciom zależności zachodzących w przyrodzie; „Ochrona przyrody” kształtujący czynną postawę opiekuńczą wychowanków wobec przyrody i ostatni obszar „Relaks na świeżym powietrzu – metoda na ekologiczny sposób spędzania wolnego czasu”, który traktował o zmaganiach człowieka zmierzających do chronienia i wzmacniania  zdrowia.
Projekt uwzględniał także ścisłą współpracę z domem rodzinnym dzieci, ponieważ tam kształtują się najważniejsze nawyki dzieci.

Nie chcemy z ziemi zrobić śmietniska, wspólnie działamy na rzecz środowiska
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
Przybysławice, woj. małopolskie

 Głównymi działaniami podejmowanymi w czasie projektu były przygotowane  i prowadzone przy udziale Organizacji Odzysku  KOBA lekcje na temat selektywnej zbiórki, a także metod recyklingu surowców wtórnych. Szczególną uwagę zwrócono na informację o tym, jak należy prawidłowo postępować z elektrośmieciami. Następnie dzieci i młodzież wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Miechów przeprowadziła akcję usuwania nielegalnych wysypisk zlokalizowanych w tamtejszych lasach. Kolejnym etapem było sadzenie krzewów owocowych, które szkoła otrzymała od sponsorów, przez co poprawiona została baza żerowa dla dziko żyjących ptaków. W czasie trwania akcji przeprowadzonych zostało kilka konkursów; począwszy od konkursu na najładniejszą budkę lęgową dla ptaków po konkursy plastyczne oraz wiedzy o ochronie środowiska naturalnego.
Przygotowano także akcję bezpłatnego odbioru stłuczki szklanej  z miejscowości objętych projektem.

„Tropem kropli wody”
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr1 im „Kubusia Puchatka”
Sztum, woj. pomorskie

 Projekt realizowany był głównie na terenie powiatu sztumskiego, którego obszar położony jest pomiędzy dwoma jeziorami. W pobliżu znajduje się także dorzecze rzeki Liwy oraz Zatoka Gdańska, dlatego tak ważny dla twórców jest temat wody. Zasadniczym celem projektu  było podejmowanie działań przybliżających dzieciom środowisko wodne oraz jego ochronę. Skierowane one były do były do przedszkolaków ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci niepełnosprawnych.
 Przeprowadzono bardzo dużo zajęć, w czasie których dzieci uczyły się jak ważna dla życia człowieka i całego żywego świata jest woda i jak można ją oszczędzać. Warsztaty na ten temat poprowadzili starsi uczniowie z Klubu Ekologicznego. Informacje, które przedszkolaki zdobywały, przez cały czas trwania akcji przekazywały swoim rodzicom.
 Aby pokazać procesy, którym poddawana jest woda nim trafi do nich zabrano je na wycieczki do oczyszczalni ścieków i miejskich wodociągów. Dzieci wykonały również plakat pod hasłem ,,Woda – źródłem życia”. Natomiast podsumowaniem działań było przedstawienie, na które zaproszone zostały dzieci z całego przedszkola wraz z rodzicami.

„Między nami a środowiskiem”
Szkoła  Podstawowa  Integracyjna  nr  11 im. Marii  Dąbrowskiej
Tarnów, woj. małopolskie

Projekt skierowano do uczniów szkoły, ich rodziców i mieszkańców dzielnicy Chyszów w Tarnowie. Działania zaplanowane w projekcie miały wpłynąć przede wszystkim na wzrost wiedzy z zakresu ekologii, a także wyrobienie nawyków związanych z selektywną zbiórką odpadów, oszczędzaniem wody i energii elektrycznej oraz prowadzeniem zdrowego trybu życia.
 W związku z tym w szkole został wdrożony system segregacji śmieci, a żarówki zastąpiono świetlówkami energooszczędnymi. Odbyły się też lekcje ekologiczne oraz konkursy sprawdzające wiedzę. Aby teorię połączyć z praktyką dla uczniów zorganizowano wycieczki do firm recyklingowych i do gospodarstwa agroturystycznego. Dzieci przygotowały również raporty o lokalizacji dzikich wysypisk na terenie dzielnicy oraz o wyjątkowych okazach drzew, które warte są ochrony. 
 Z kolei mieszkańcy dzielnicy otrzymali ulotkę informacyjną dotyczącą segregowania śmieci oraz zostali zaproszeni do włączenia się w lokalną zbiórkę odpadów. Pomogli także w zagospodarowaniu terenu zielonego wokół szkoły.

„Artystyczna Zieloność W Turkowskiej Krainie”
Stowarzyszenie PRZYSTAŃ
Turek, woj. Wielkopolskie

 Stowarzyszenie z Turku zaadresowało swój projekt do dzieci uzdolnionych wokalnie i plastycznie w wieku 10 – 15 lat z całego powiatu tureckiego. Dwa przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu: IV Warsztaty Wokalno – Plastyczne „Cuda Natury” i VI Powiatowy Konkurs Piosenki „Eurowizja dla Dzieci” o zasięgu powiatowym obejmowały w swym programie działania dotyczące ochrony środowiska. Zdobyte umiejętności uczniowie zaprezentowali na wielu uroczystościach o charakterze lokalnym i powiatowym dla publiczności i będą to kontynuować nawet po zakończeniu projektu. Dzięki integracji uczestników i instruktorów z terenu powiatu nastąpiła wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z różnymi formami aktywności artystycznej, mówiącej o szeroko pojętej ekologii i ekorozwoju.

„Ekologia – strzał w 10”
Zespół Szkół nr 10
Zabrze, woj. śląskie

 Twórcom projektu zależało przede wszystkim na zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska na Śląsku poprzez oszczędzanie energii elektrycznej, wody, segregację i recykling odpadów komunalnych, a także na ochronie miejsc wartościowych przyrodniczo i stworzeniu lepszej bazy dydaktycznej szkoły.
 Najpierw przeprowadzono ankietę „Czy Twój dom jest ekologiczny…?”. Jej wyniki pokazały, jak mieszkańcy miasta dbaja o środowisko na co dzień, czy segregują śmieci, oszczędzaja energię oraz jakie mają nawyki. Aby promować proekologiczne zachowania, zorganizowano konkurs na makietę energooszczędnego domu, w którym młodzież musiała wykazać się pomysłowością oraz wiedzą na temat najnowszych technologii.
 We wszystkich klasach szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przeprowadzono lekcje „Zmień klimat na lepszy-żyj ekologicznie 24 godziny na dobę” połączone z konkursem wewnątrzklasowym. Z najlepszych zadań uczniów opracowano materiały propagujące proekologiczne zachowania, które umieszczono na szkolnej stronie internetowej, a także zredagowano materiały w formie ulotki edukacyjnej.

SOS! Na ratunek przyrodzie!
Zespół Szkół Specjalnych
Żnin, woj. kujawsko-pomorskie

Projekt miał na celu promocję recyklingu i zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów, szerzenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu żnińskiego o konieczności ograniczenia produkcji śmieci  oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez edukację dzieci i ich rodzin. Projekt obejmował szereg długofalowych działań i angażował  uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
Program działań był bardzo rozbudowany. Uczniowie brali m.in. udział w akcji Sprzątania Świata, przez cały rok prowadzili zbiórkę surowców wtórnych, wykorzystali je także do stworzenia strojów zaprezentowanych podczas pokazu mody ekologicznej. Dzieci, na zajęciach dotyczących prawidłowego odżywiania, uczyły się również jak należy dbać o własne zdrowie. Z zebranych „darów jesieni” zrobiono pyszne surówki, a z resztek – kompost.
Szkoła wzięła też bardzo aktywny udział w promocji haseł ekologicznych. Poprzez ulotki, foldery i konkursy organizatorzy chcieli zachęcić wszystkich mieszkańców do zachowań proekologicznych.
 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 7 przeprowadziła trzyetapowy projekt Mój region ostoją dla zwierząt i oazą dla roślin. / Fot. Henkel

studenci III roku socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki zorganizowali happening „Tryb stand Bydgoszcz, czyli wyłącz pożeracza”, w którym zachęcali wszystkich, aby przynieśli zużyte żarówki. / Fot. Henkel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię