Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi projekt ?Bliżej natury ? identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych?, który skierowany jest do mieszkańców obszarów Natura 2000.

Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz ochrony przyrody.  W pierwszej kolejności poprzez projekt motywujemy do działania młodzież, która razem ze swoim przewodnikiem – animatorem przyrodniczym prowadzi lokalną kampanię edukacyjną dotyczącą lokalnych obszarów Natura 2000. Do tej pory udało się zgromadzić grono 120 osób – społeczników, osób zaangażowanych w lokalne przedsięwzięcia. OTOP poszukuje kolejnych osób.

W ramach projektu animatorzy uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym obszarów Natura 2000, metod prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej oraz metod pozyskiwania środków finansowanych na działania społeczne. Do tej pory przeprowadziliśmy 6 edycji szkoleń. W maju  2011 odbędzie się jego kolejna edycja .

Zadaniem animatorów uczestniczących w projekcie jest przeprowadzenie wraz z 10-osobową grupą młodzieży (młodzież: V i VI klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich)  lokalnej kampanii edukacyjnej dotyczącej położonego w okolicy miejsca ich zamieszkania obszaru Natura 2000. Na kampanię składa się

  • Zoorganizowanie 3 spotkań dla młodzieży – wprowadzających ją w tematykę projektu
  • Przeprowadzenie 3 wycieczek otwartych dla mieszkańców na obszar Natura 2000
  •  Zamieszczenie w prasie notatki prasowej o projekcie oraz o lokalnym obszarze Natura 2000
  •  Uzyskanie pozwolenia na ustawienie tablicy informacyjnej o obszarze Natura 2000, której wykonanie, transport i montaż finansowane jest z budżetu projektu.
  •  Zorganizowanie wraz z młodzieżą stoiska informacyjnego podczas lokalnej imprezy plenerowej.

Więcej informacji o projekcie

 

Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz ochrony przyrody. / Fot. OTOP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię