Ścieżka poprowadzona jest po terenie falistym w widnych borach sosnowych, które wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

Nazwa ścieżki
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Zagajnica” w gminie Turośl
Długość ścieżki
1,4 km
Czas przebycia
 ok. 1 h
Trasa (miasta)
Ścieżka umiejscowiona jest przy siedzibie Leśnictwa Krusza w odległości około 600 m od centrum wsi Turośl, przy drodze biegnącej od Turośli w kierunku wsi Charubin i Kuzie.
Opis O ścieżce informuje tablica napisana w dialekcie kurpiowskim i umieszczona przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół w Turośli.

„Zagajnica” to ścieżka w formie trzech pętli: Przedszkolak w lesie – długości 520m; Uczeń rozumny – długości 770 m; Aktywny las – długości 1050 m. Pętle w większości pokrywają się swym przebiegiem. Początek i koniec tras znajduje się przy leśniczówce i przy miejscu parkingu. Trasa została oznaczona w terenie widocznymi znakami w kolorystyce odpowiadającej legendzie umieszczonej na tablicy informacyjnej.

Ścieżka prowadzi przez fragmenty lasów w różnym wieku – od młodych upraw leśnych po drzewostany w wieku odpowiednim do wycinki. Ścieżka poprowadzona jest po terenie falistym w widnych borach sosnowych.

Na ścieżce ustawiono 10 tablic dydaktycznych o różnej tematyce przyrodniczo leśnej oraz tabliczki opisujące gatunki roślin spotykane przy ścieżce. Przy kilku tablicach zostały wykonane pomoce naukowe obrazujące omawiane treści. Spacerujący może zapoznać się z zapachem sosny wydobywającym się z czynnych spał żywiczarskich (spała to nacięcie, którym spływa żywica), przejść trasami okopów z okresu II wojny światowej czy zobaczyć barć (tj. komorę wewnątrz pnia drzewa wydrążoną w celach hodowli pszczół) w pniu żywej sosny. 

Na trasie są ustawione ławeczki w leśnym zaciszu. Na koniec wędrówki można zapalić ognisko w wyznaczonym miejscu. Ścieżka ma średni stopień trudności.Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się po ścieżce z opiekunem.


Źródło: www.cilp.lasy.gov.pl, www.krosno.lasy.gov.pl,

Ścieżka prowadzi przez bory sosnowe, które wpływają korzystnie na nasze zdrowie. / Fot. CILP

Trasę oznaczono kolorami odpowiadającymi legendzie umieszczonej na tablicy informacyjnej. / Fot. CILP

Na koniec wędrówki można zapalić ognisko w wyznaczonym miejscu. / Fot. CILP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię