Miejsce lokalizacji ścieżki edukacyjno ? przyrodniczej nie jest przypadkowe. Na stosunkowo niewielkim obszarze spotkać możemy prawie wszystkie typy siedliskowe lasu, charakterystyczne dla obszarów ?Puszczy Rzepińskiej?.

Nazwa ścieżki Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Bobrowy szlak" (Nadleśnictwo Rzepin)
Długość ścieżki  
Czas przebycia  
Trasa (miasta) Nowy Młyn, 5 km od trasy A2 Świecko – Poznań, nad rzeką Ilanką
Opis (krótki)

W tym miejscu przepływa bardzo malownicza i czysta rzeka „Ilanka”, nad którą można spotkać całą gamę rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt. W obrębie ścieżki rosną też okazałe drzewa pomnikowe. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki położona jest leśniczówka „Nowy Młyn”, przy której istnieje założona przez miejscowego leśniczego – Mirosława Kuczę, najbardziej bogata w regionie kolekcja dendrologiczna, obejmująca ponad 500 taksonów drzew i krzewów z całego świata.

Nie bez znaczenia jest również dogodne połączenie komunikacyjne, w niedalekiej odległości od granicy państwa. Przez teren projektowanej ścieżki edukacyjnej przebiegają turystyczne szlaki – wodny, pieszy i rowerowy.

Na terenie projektowanej ścieżki istnieje od dawna infrastruktura turystyczna, która po modernizacji i rozbudowie zapewniła odpowiednie warunki do czynnego wypoczynku, połączonego ze wzbogacaniem wiedzy przyrodniczo-leśnej.

W zasięgu działania Nadleśnictwa istnieje wiele szkół. Zwiększające się zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką ekologiczną stawia przed leśnikami nowe zadania. Coraz częściej organizowane przez Nadleśnictwo spotkania z dziećmi wymagają coraz to doskonalszej bazy edukacyjnej.

Nic tak nie uczy, jak beśredni kontakt z przyrodą, możliwość jej „dotknięcia”. Zgromadzenie w jednym, szczególnie atrakcyjnym pod względem przyrodniczym miejscu tak wielu elementów, plansz i tablic znakomicie ułatwiło organizowanie spotkań, pokazów lub wycieczek. Osoby szczególnie zainteresowane przyrodą będą miały również możliwość – po zwiedzeniu ścieżki udać się na spacer bezpośrednio do lasu.

Tablice i opisy edukacyjne skierowane są głównie do dzieci i młodzieży, w czytelny i przystępny sposób obrazując i opisując wiele zjawisk, z którymi można spotkać się w czasie wycieczki do lasu. Jednak i dorośli, nie mający na co dzień kontaktu z pracą leśną na pewno znajdą tu wiele interesujących dla siebie rzeczy. Zlokalizowane na trasie ścieżki obiekty rekreacyjne stwarzają możliwość aktywnego obcowania z naturą, ucząc jednocześnie zasad korzystania z jej dobrodziejstw.

Fot. Nadleśnictwo Rzepin

Fot. Nadleśnictwo Rzepin

Fot. Nadleśnictwo Rzepin

Fot. Nadleśnictwo Rzepin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię