Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Projekcie Edukacji Ekologicznej ?Harcerska Natura?. Jest to jeden z największych programów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego adresatami są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Podstawowym celem tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej, utrwalanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym propagowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel ten jest tym bardziej ważny i szlachetny, gdyż w dobie rozwoju technologicznego i postępu cywilizacyjnego XXI wieku coraz częściej słyszymy o niepokojących sygnałach dotyczących stanu przyrody, niskiego poziomu świadomości ekologicznej oraz negatywnym wpływie człowieka na tą sferę. Podjęta inicjatywa ma na celu zaszczepienie w dzieciach i młodzieży podstawowych standardów dotyczących ekologii i współzależności człowieka ze środowiskiem, gdyż to właśnie dzisiejsza młodzież będzie odpowiadać za stan przyrody w następnych dekadach.

Realizacja Programu odbywać się będzie przez rok szkolny 2009/2010 podczas którego odbędą się bloki warsztatowe, zajęcia terenowe oraz badania z konkursami i atrakcjami. Warto tutaj wspomnieć, iż dla najbardziej zaangażowanych i aktywnych uczestników przewidziana jest najatrakcyjniejsza nagroda, mianowicie wyjazd do najpiękniejszego kraju skandynawskiego, Norwegii.

W warsztatach mogą brać udział grupy odpowiednio 20, 40, 60, 80, 100 osób z ustawowo przewidzianą ilością opiekunów. Ważne, aby w uzasadnieniu zgłoszenia aplikująca szkoła-placówka oświatowa udokumentowała dotychczasowe osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej, realizacji podobnych przedsięwzięć czy udziału w konkursach o tematyce ekologicznej, gdyż z uwagi na charakter projektu będzie to kryterium priorytetowe. 

To na jego podstawie ośrodki dokonają oceny i zakwalifikują wybranych kandydatów. Szkoły wyrażające chęć wzięcia udziału w Programie wysyłają pisemne zgłoszenie do jednego z ośrodków. Szkoły zakwalifikowane otrzymają zaproszenie do udziału w projekcie "Harcerska Natura" z pisemnym potwierdzeniem przez ośrodki wraz ze wskazanym terminem pobytu,   według formularza i harmonogramu przyjętego  przez poszczególne ośrodki. W przypadku negatywnego rozpatrzenia aplikacji w pierwszej edycji naboru, szkole zostanie zaproponowany inny termin.  Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej projektu;

Kolejnym atutem Programu dającym uczestnikom pewną swobodę i elastyczność, jest możliwość wyboru przez zainteresowane szkoły jednego z trzech specjalistycznych i doskonale przygotowanych centrów edukacji ekologicznej w najwyższym stopniu realizujących zamierzenia Projektu. Są to:

· Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy ZHP PERKOZ, Waszeta 1, 11-015 Olsztynek tel./fax (0-89) 519 22 21, email: [email protected];   

· Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej FUNKA, 89-606 Charzykowy,  tel./fax. (0-52) 39 88 001 lub (0-52) 39 88 009, email: [email protected];   

· Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”, 98-335 Pątnów, Załęcze Wielkie, tel./fax (0-43) 841 20 81, email: [email protected].    Pobierz formularz

· Ośrodkiem wskazanym przez norweskiego partnera jest Ingelsrud Guide & Scout Centre.

Odpłatność za uczestnika Projektu wynosi 90 zł i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz pakiet zajęć programowych i integracyjnych wraz z materiałami dydaktycznymi.

Projekt „Harcerska Natura” daje niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w międzynarodowym i atrakcyjnym przedsięwzięciu, które może odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży polskich szkół. Połączenie szlachetnej misji z zaangażowaniem i profesjonalizmem realizatorów Projektu daje rękojmię spełnienia zamierzonych postulatów, przeżycia znakomitej przygody a co najważniejsze osiągnięcia wyznaczonego celu z korzyścią dla nas oraz przyszłych pokoleń.

Źródło: www.harcerskanatura.eu
 
 

Projekt może odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży polskich szkół. / Fot. harcerskanatura.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię