Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródła? w ramach projektu ?Nie bój żaby!? zaprasza na: Seminarium popularnonaukowe poświęcone płazom, które odbędzie się dzisiaj w godzinach 14.30-17.30 w sali konferencyjnej budynku Delta (ul. Towarowa 35).

W programie seminarium znajdują się wykłady dotyczące płazów – ich biologii i ekologii, zagrożeń, metod ich ochrony, a także o płazich motywach w kulturze i sztuce.
W ramach podsumowania projektu „Nie bój żaby!” przedstawione zostaną wyniki inwentaryzacji herpetologicznych realizowanych w Poznaniu.

Celem projektu "Nie bój żaby" jest podniesienie świadomości mieszkańców terenów zurbanizowanych na temat płazów występujących w ich bezpośrednim sąsiedztwie, poznanie zagrożeń, które dotykają płazy oraz sposobów ochrony tej grupy zwierząt, z uwzględnieniem specyfiki warunków miejskich. Tematyką projektu jest ekologia, zagrożenia i ochrona gatunków płazów występujących na terenach zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy zwierząt na obszarach miejskich. Do uczestnictwa w projekcie organizatorzy zapraszają grupy uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjalnych z Warszawy, Łodzi, Krakowa oraz Poznania. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona (80 szkół) i decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt przewiduje:

  •     szkolenia dla nauczycieli,
  •     warsztaty dla uczniów – kameralne (w szkołach, prowadzone przez trenerów ODE „Źródła”) oraz terenowe (prowadzone przez trenerów ODE „Źródła” i specjalistów-herpetologów), w czasie których uczniowie przeprowadzą inwentaryzację (spis gatunków płazów) występujących w miejskich zbiornikach wodnych i ogólną analizę stanu środowiska ich bytowania,
  •     międzyszkolne konferencje uczniowskie, podczas których przedstawione zostaną wyniki zebrane podczas inwentaryzacji. Szkoły, które zgodzą się zorganizować w swojej szkole konferencje uczniowską, zostaną nagrodzone materiałami dydaktycznymi, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez nauczyciela, w kwocie do 1000 zł.,
  •     publikacje, w której znajdzie się zebrany przez uczniów w trakcie inwentaryzacji materiał. Publikacje otrzymają wszyscy uczestnicy projektu,
  •     otwarte seminaria dla mieszkańców miast o charakterze popularnonaukowym, na których zaprezentowane zostaną m.in. wyniki inwentaryzacji dokonanych przez uczniów.

Wszelkie pytania dotyczące seminarium proszę kierować na adres: [email protected]
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie
04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53
[email protected], www.zrodla.org

Strona projektu: zaba.zrodla.org

Celem projektu „Nie bój żaby” jest podniesienie świadomości mieszkańców terenów zurbanizowanych na temat płazów występujących w ich bezpośrednim sąsiedztwie. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię