Z uwagi na liczne prośby uczestników, przedłużamy czas nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Lekcja o niskiej emisji”. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy przygotować autorski scenariusz lekcji o niskiej emisji. Można zwiększyć swoje szanse i zgłaszać się wielokrotnie!

Zgłoszenie należy przesłać do 31 października na adres: [email protected] lub poprzez formularz zgłoszeniowy na www.misja-emisja.pl.

Celem konkursu jest podnoszenie stopnia poziomu świadomości ekologicznej oraz zapoznanie nauczycieli oraz uczniów z zagadnieniem niskiej emisji.

Dlaczego „niska” emisja? Z uwagi na niewielką wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje, przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych, wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Zjawisko to, nazywane niską emisją, jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii oraz nowotworów. W ekstremalnych warunkach może powodować nawet śmierć.

Konkurs jest elementem kampanii pt. ?Misja-emisja? będzie realizowana od stycznia do grudnia 2014 r. i zostanie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwaga! Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w konkursie „Gmina z misją” mogą zyskać dodatkowe punkty: za każdą osobę zgłoszoną do konkursu. Za każde zgłoszenie gmina otrzymuje 1 dodatkowy punkt, co umocni waszą pozycję w liście rankingowej i przybliży do zwycięstwa!

Więcej na: www.misja-emisja.pl

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzieli:
Emilia Seweryn / [email protected]
tel. (61) 655 81 34 / faks (61) 655 81 01

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię