Na etykiecie produktu ekologicznego obowiązkowo muszą znaleźć się następujące informacje…

Na etykiecie produktu ekologicznego obowiązkowo muszą znaleźć się następujące informacje:

– napis, że jest to produkt rolnictwa ekologicznego;

– nazwa firmy, która wprowadza produkt do obrotu, tzn. rolnika, przetwórcy lub sprzedawcy;

– nazwa i/lub numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej;

– określenie, czy produkt pochodzi z UE cz spoza UE i

– logo unijne

W Polsce do przeprowadzenia certyfikacji uprawnione są następujące jednostki (przed nazwami jednostek podane są oznaczenia, które obowiązkowo muszą znaleźć się poniżej unijnego logo):

1. PL-EKO-01 = EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.

2. PL-EKO-02 = PNG Sp. z o.o.

3. PL-EKO-03 = COBICO Sp. z o.o.

4. PL-EKO-04 = BIOEKSPERT Sp. z o.o.

5. PL-EKO-05 = BIOCERT MA OPOLSKA Sp. z o.o.

6. PL-EKO-06 = Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. PL-EKO-07 = AGRO BIO TEST Sp. z o.o.

8. PL-EKO-08 = TŰV Rheinland Polska Sp. z o.o.

9. PL-EKO-09 = Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

10. PL-EKO-10 = SGS Polska Sp. z o.o.

Loga produktów

W związku z tym, że z etykietami nie oznaczonymi logo unijnym, ale innymi logami możemy się na polskim rynku spotkać przynajmniej do lipca 2012 r., poniżej są przykładowe (najbardziej prawdopodobne) loga, które można spotkać na etykietach produktów ekologicznych:
 

logo unijne logo rolnictwa bio-dynamicznego
logo Ekolandu poprzednie logo unijne
logo niemieckie logo amerykańskie

Wyjątkiem są produkty importowane z krajów trzeciego świata w przypadku których nie ma obowiązku znakowania ich logo unijnym.

`Luźne` produkty i jajka

Jeżeli produkty są sprzedawane luzem i nie posiadają etykiety należy poprosić sprzedawcę o aktualny certyfikat (certyfikaty są ważne 1 rok od wystawienia) z załącznikiem, w którym musi być wymieniony dany produkt.

Jajka posiadają odpowiednie dodatkowe oznaczenia. Na skorupce jajek ekologicznych na początku odbicia pieczątki znajdziemy cyfrę „0”. Cyfry „1”, „2”, „3” odnoszą się odpowiednio do następujących systemów chowu drobiu: 1 – wolny wybieg, 2 – system ściółkowy, 3 – system klatkowy.

Przeczytaj również:
Normy ekożywności
Wysokie ceny ekożywności
Żywność ekologiczna – co to jest

Dla wegemaluch.pl zagadnienia opracowane przez: dr inż. Anetę Załęcką i prof. Ewę Rembiałkowską z Zakładu żywności Ekologicznej SGGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię