Celem konkursu ?Gmina z misją? jest promocja inicjatyw mających na celu likwidację niskiej emisji. Za każdą z nich jednostki samorządu terytorialnego (miasta i gminy) w czasie trwania konkursu otrzymują punkty, co będzie pozycjonowało je na listach rankingowych. Konkurs wygrywa ten podmiot, który zdobędzie największą liczbę punktów. Inicjatywy można zgłaszać do 30 września 2014 r.

Przedstawiciele zwycięskich gmin zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2014.

Przedmiotem konkursu jest upowszechnienie i uhonorowanie wszelkich podejmowanych przez miasta i gminy działań (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych), zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu niskiej emisji. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: miasta pow. 100 tys. mieszkańców, miasta od  50 do 100 tys. mieszkańców, a także gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców.

Za każde działanie, mające na celu likwidację niskiej emisji są przyznawane punkty. W konkursie wygra ta jednostka, która zdobędzie największą ilość punktów, a tym samym wykaże się największą aktywnością w walce z niską emisją. Pod uwagę są brane takie działania jak: zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne, przeprowadzenie termomodernizacji budynków, stanowiących własność gminy, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami nt. niskiej emisji itp. Ilość punktów, przyznawanych za poszczególne działania została określona w regulaminie.

Jeśli Twoja gmina w ciągu ostatnich pięciu lat:
? przeprowadziła termomodernizację budynków, stanowiących własność gminy,
? zorganizowała wsparcie finansowe dla mieszkańców zamieniających ogrzewanie węglowe
na bardziej ekologiczne, zamierzających przeprowadzić termomodernizację swoich budynków mieszkalnych,
chcących stosować odnawialne źródła energii bądź likwidujących pokrycie dachowe z elementami
zawierającymi azbest,
? zmodernizowała bądź wyeliminowała lokalne kotłownie węglowe albo indywidualne paleniska domowe
opalane węglem lub koksem,
? rozbudowała, przebudowała i wyremontowała drogi w celu poprawy jakości nawierzchni,
? zidentyfikowała występowanie możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej,
? przeprowadziła akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące konieczności likwidacji niskiej emisji,
bądź jest chętna do podejmowania działań w zakresie likwidacji niskiej emisji w ramach ogólnopolskiej
kampanii ?Misja-emisja?,
zgłoś jej udział w konkursie ?Gmina z misją?.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię