Nowogardzki Dom Kultury zaprasza do udziału w Międzynarodowych Konkursach: Fotograficznym, Filmowym i konkursie na Plakat, odbywających się w ramach XII Ogólnopolskiego i VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego. Termin zgłaszania prac do konkursu Fotograficznego mija 26 marca 2012 roku, natomiast do konkursu Filmowego 30 marca 2012 roku.

Festiwal jest organizowany pomiędzy 14 a 16 maja 2012 r. w Nowogardzie i odbywa się co dwa lata. Organizatorem Festiwalu jest Nowogardzki Dom Kultury, a współorganizatorem Urząd Miejski w Nowogardzie.

Celem Festiwalu jest przegląd twórczości filmowej w dziedzinie krótkiego metrażu: filmów poświęconych problemom ekologii, ochrony środowiska, zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody.

Do konkursu mogą być zgłoszone filmy: dokumentalne, animowane, fabularyzowane, a także inne formy krótkiego metrażu, których czas projekcji nie przekracza 50 minut. W wyjątkowych przypadkach filmy o czasie projekcji dłuższym niż 50 minut (do 60 min.), wyróżniające się szczególnymi walorami poznawczymi, mogą być dopuszczone do projekcji konkursowych na wniosek przewodniczącego Komisji Selekcyjnej – po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Festiwalu. W konkursie mogą brać udział filmy zrealizowane po 30.03.2010 r. O dopuszczeniu filmu do udziału w projekcjach konkursowych decyduje Komisja Selekcyjna. Filmy zgłoszone do selekcji winny posiadać akceptację stron (reżyser, producent). Ocena filmów przez Komisję Selekcyjną odbędzie się w kwietniu 2012 r. 

Organizator przyjmuje zgłoszenia filmów do selekcji nośnikach CD i DVD. Warunkiem dopuszczenia filmu jest przesłanie wypełnionej dokładnie (pismem drukowanym) karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia wraz z filmem powinny być nadesłane w terminie do dnia 30.03.2012 r. na adres: XII Ogólnopolski i VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM” Nowogard’2012, 72 – 200 Nowogard, Plac Wolności 7. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładne wypełnienie karty zgłoszenia Organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji. Filmy zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikowi konkursu

Jury przyzna Grand Prix: Nagrodę dla najlepszych filmów zagranicznych; Nagrodę za walory dydaktyczno-edukacyjne oraz Nagrodę za pierwsze kroki w filmie ekologicznym.

Karta zgłoszenia filmu do konkursu oraz karta uczestnictwa w Festiwalu znajdują się na stronie www.ndk.pl  

Więcej informacji 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię