Jakie są formy, techniki i narzędzia edukacji ekologicznej? Jak winna wyglądać współpraca w obrębie udostępniania obszarów przyrodniczo cennych? Na te i wiele innych pytań dotyczących edukacji ekologicznej będzie można uzyskać odpowiedź w ramach konferencji pt. „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”. 

Konferencję już po raz trzeci organizuje Katedra Turystyki Wiejskiej  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbędzie się w Jeziorach koło Poznania, 5-7 czerwca 2018 r. Głównym założeniem konferencji jest wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie.

Zakres tematyczny:

  • Formy, techniki, narzędzia edukacji: nowe technologie a tradycyjne metody; bariery oraz skuteczność ich stosowania; edukacja edukatorów.
  • Współpraca w obrębie udostępniania obszarów przyrodniczo cennych: podmioty, zakres, budowanie sieci, komunikacja z otoczeniem i zamawiającymi.
  • Strefowanie obszarów przyrodniczo cennych dla turystyki: założenia i przykłady delimitacji; zasady udostępniania poszczególnych stref ? studia przypadków.
  • Segmentacja odbiorców: ich profil, oczekiwania, zachowania, motywy korzystania z działań edukacyjnych, formy komunikacji z nimi.
  • Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię