Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zaprasza do udziału w XI edycji konkursu ?Bęc jabłkiem w głowę?. Konkurs ten jest adresowany do uczniów gdańskich i sopockich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Na zgłoszenia organizatorzy czekają tylko do piątku, 9 marca!

  Terminarz:

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 9 marca 2012 r.
  • prezentacja półfinałowe – marzec-maj 2012 r.
  • finał – czerwiec 2012 r.

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu Gdańska i Sopotu. Uczniowie pracują w 2-3-osobowych grupach. Zadaniem uczestników konkursu jest wybór zagadnienia/tematu z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem, pokazem. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. Nauczyciel może wspomóc pracę zespołów swoją wiedzą, wskazać źródła informacji itp. Każdy  zespół przygotowuje dokumentację zadania (1 strona w formacie A4) zawierającą krótki opis doświadczeń i obserwacji oraz wnioski i źródła informacji. Uwaga: w eksperymentach nie wolno używać substancji niebezpiecznych – żrących, łatwopalnych, wybuchowych, duszących itp.

Szkołę może reprezentować do 3 zespołów. Wyboru zespołów dokonują nauczyciele prowadzący podczas wstępnych eliminacji szkolnych. Informację o wyborze zespołów y przesłać na załączonej karcie zgłoszenia do 9 marca 2012 r. na adres: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, 80-837 Gdańsk, Straganiarska 43/46, tel./fax: 58 301 80 99, e-mail: [email protected].

Półfinałowe prezentacje prac odbędą się w okresie marzec-maj 2012 r. w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Dokładny termin prezentacji będzie uzgodniony z nauczycielem prowadzącym. W tym celu nauczyciel proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za konkurs. Podczas prezentacji uczestnicy zademonstrują („na żywo!”) swoje prace komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów. Komisja oceniać będzie poprawność i atrakcyjność przeprowadzanych eksperymentów (obserwacji), dokumentację oraz sposób prezentacji zadania a także na dostosowanie treści przekazywanych do wieku.

Finał konkursu odbędzie się uczestników czerwcu 2012. Dokładny termin finału zostanie podany do wiadomości po zakończeniu prezentacji półfinałowych. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i opiekunów zespołów biorących udział w finale konkursu.

Źródło: CIEE

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię